колоездене

Релсите към подземния свят

Релси
Какво ли не бих дал да срещна човека, на когото му е хрумнала гениалната идея да инсталира тези релси в софийските подлези. В поне един подлез даже са излети от бетон, а не са метални като тези на снимката – т.е. някой твърдо вярва в нуждата от тях и даже развива различни методологии за инсталирането на това гениално изобретение.

Очевидно тези релси са за велосипеди, детски колички и – недай си боже! – инвалидни колички. Дали има някакъв стандарт за габарита на подвижния състав, който трябва да се движи по тези релси, че е решено да са точно толкова широки.